2014-01-23 / Zmiany komunikacyjne od dnia 01.02.2014 r.
PKS w Kaliszu Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z reorganizacją rozkładu jazdy, z dniem 1-go lutego 2014 r., zostaną wprowadzone następujące zmiany w kursowaniu autobusów:
 • Błaszki - Kalisz przez Brzeziny z godz. 5:20 - skrócenie kursu do Brzezin, możliwość przesiadki na kurs Grabów - Kalisz;
 • Fajum - Kalisz przez Brzeziny z godz. 5:30 - rozpoczęcie kursu z Chudoby (przez Fajum) o godz. 5:15 i skrócenie do Brzezin, możliwość przesiadki na kurs Grabów - Kalisz;
 • Kalisz - Piegonisko Wieś przez Brzeziny z godz. 9:00 oraz Piegonisko Wieś - Kalisz przez Brzeziny z godz. 10:00 - wycofanie kursów z rozkładu jazdy;
 • Błaszki - Kalisz przez Brzeziny z godz. 8:15 - zmiana trasy kursu, wprowadzenie wjazdu do miejscowości Piegonisko Wieś;
 • Kalisz - Grabów przez Brzeziny z godz. 8:20 oraz Grabów - Kalisz przez Brzeziny z godz. 10:00 - opóźnienie kursu do Grabowa na godz. 9:00 oraz powrotnego na godz. 10:30;
 • Kalisz - Grabów przez Brzeziny z godz. 9:45 oraz Grabów - Kalisz przez Brzeziny z godz. 11:20 - wycofanie kursów z rozkładu jazdy;
 • Kalisz - Piegonisko Wieś przez Brzeziny z godz. 14:00 oraz Piegonisko Wieś - Kalisz przez Brzeziny z godz. 15:00 - skrócenie kursów do miejscowości Brzeziny oraz opóźnienie kursu z Kalisza na godz. 14:25;
 • Kalisz - Błaszki przez Brzeziny z godz. 14:30 - przesunięcie kursu na godz. 14:25 oraz wprowadzenie wjazdu do miejscowości Piegonisko Wieś;
 • Kalisz - Zagórna przez Takomyśle, Brzeziny z godz. 11:25 oraz Zagórna - Kalisz przez: Brzeziny, Takomyśle z godz. 12:35 - wycofanie kursów z rozkładu jazdy;
 • Kalisz - Chudoba przez Brzeziny z godz. 10:50 oraz Chudoba - Kalisz przez Brzeziny z godz. 12:15 - zmiana trasy obu kursów, nowa trasa zostanie poprowadzona przez Takomyśle, Brzeziny, przesunięcie kursu powrotnego na godz. 12:10;
 • Kalisz - Zagórna przez Takomyśle, Brzeziny z godz. 7:30 oraz Zagórna - Kalisz przez Brzeziny, Takomyśle z godz. 8:40 - skrócenie obu kursów do miejscowości Pieczyska, opóźnienie kursu z Kalisza na godz. 7:40;
 • Kalisz - Grabów przez Brzeziny z godz. 15:30 oraz Grabów - Kalisz przez Brzeziny z godz. 16:50 - wycofanie kursów z rozkładu jazdy;
 • Kalisz - Piegonisko Wieś przez Godziesze, Przystajnię z godz. 15:10 - opóźnienie kursu na godz. 15:30, zmiana trasy kursu, nowa trasa zostanie poprowadzona przez Godziesze i Przystajnię do Grabowa;
 • Kalisz - Błaszki przez Brzeziny z godz. 15:30 - zmiana trasy kursu, wprowadzenie wjazdu do miejscowości Piegonisko Wieś;
 • Brzeziny - Kalisz przez Przystajnię, Godziesze z godz. 6:35 - rozpoczęcie kursu z Grabowa o godz. 6:25, zmiana trasy kursu, nowa trasa zostanie poprowadzona z Grabowa przez Przystajnię i Godziesze;
 • Grabów - Kalisz przez Brzeziny z godz. 6:25 - skrócenie kursu, rozpoczęcie kursu z Brzezin o godz. 6:55;
 • Kalisz - Grabów przez Brzeziny z godz. 5:15 - zmiana trasy kursu, nowa trasa zostanie poprowadzona przez Brzeziny do miejscowości Pieczyska, możliwość przesiadki na kurs Brzeziny - Grabów;
 • wprowadzenie do rozkładu jazdy kursu Brzeziny - Grabów o godz. 6:00;
 • Kalisz - Pieczyska przez: Takomyśle, Brzeziny z godz. 5:30 - wycofanie kursu z rozkładu jazdy (kurs powrotny bez zmian);
 • Kalisz - Chudoba przez Brzeziny z godz. 7:10 - zmiana oznaczenia kursu na "S" (kurs powrotny bez zmian);
 • Kalisz - Pieczyska przez Takomyśle, Brzeziny z godz. 14:20 oraz Pieczyska - Kalisz przez Brzeziny, Takomyśle z godz. 15:30 - wycofanie kursów z rozkładu jazdy;
 • Kalisz - Chudoba przez Brzeziny z godz. 14:30 - zmiana trasy kursu, nowa trasa zostanie poprowadzona przez Takomyśle, Kuczewolę, Brzeziny, Pieczyska;
 • Grabów - Kalisz przez Brzeziny z godz. 8:10 - opóźnienie kursu na godz. 8:25 oraz zmiana trasy kursu, nowa trasa zostanie poprowadzona przez Przystajnię, Godziesze;
 • Kalisz - Giżyce przez Brzeziny z godz. 12:30 - wydłużenie kursu do Grabowa oraz zmiana trasy kursu, nowa trasa zostanie poprowadzona przez Godziesze, Przystajnię;
 • Kalisz - Dzięcioły przez Brzeziny z godz. 22:25 - wydłużenie kursu do Chudoby;
 • Kalisz - Błaszki przez Staw, Skalmierz z godz. 6:35 - wycofanie kursu z rozkładu jazdy (kurs powrotny bez zmian);
 • Kalisz - Blizanów przez Żelazków, Stawiszyn z godz. 22:20 - wycofanie kursu z rozkładu jazdy;
 • Kalisz - Chocz przez Janków z godz. 22:25 - wprowadzenie wjazdu do miejscowości Blizanów;
 • Brudzew - Kalisz przez Godziątków, Blizanów, Zagorzyn z godz. 4:30 - opóźnienie kursu na godz. 4:40 oraz zmiana trasy kursu, nowa trasa zostanie poprowadzona przez Blizanów, Zagorzyn;
 • Brudzew - Kalisz przez Janków, Zagorzyn z godz. 15:10 - wycofanie kursu z rozkładu jazdy;
 • Kalisz - Brudzew przez Zagorzyn, Blizanów z godz. 6:40 - wycofanie kursu z rozkładu jazdy (kurs powrotny bez zmian);
 • Kalisz - Pleszew przez Janków, Chocz z godz. 6:35 - przesunięcie kursu na godz. 6:25 oraz wprowadzenie wjazdu do miejscowości Blizanów;
 • wprowadzenie do rozkładu jazdy kursu Kalisz - Brudzew przez Janków o godz. 16:55;
 • Gadów - Kalisz przez: Mycielin, Żelazków, Biernatki z godz. 4:10 - wycofanie kursu z rozkładu jazdy;
 • Bugaj - Kalisz przez Garzew, Tykadłów, Skarszew z godz. 4:30 - rozpoczęcie kursu z Dzierzbina o godz. 3:50 oraz zmiana trasy kursu, nowa trasa zostanie poprowadzona przez Zamęty, Korzeniew, Bugaj, Żelazków, Tykadłów, Skarszew;
 • Kalisz - Kalisz przez Zbiersk, Korzeniew, Mycielin, Żelazków, Biernatki z godz. 4:40 - skrócenie kursu, rozpoczęcie ze Zbierska o godz. 5:20;
 • Zamęty Wieś - Kalisz przez Gadów, Petryki z godz. 5:05 - rozpoczęcie kursu z Gadowa o godz. 5:15 oraz zmiana trasy kursu, nowa trasa zostanie poprowadzona przez Zamęty Wieś, Petryki;
 • Kalisz - Turek przez Ceków z godz. 10:00 oraz Turek - Kalisz przez Ceków z godz. 11:40 - wycofanie kursów z rozkładu jazdy;
 • Kalisz - Turek przez Ceków z godz. 13:00 oraz Turek - Kalisz przez Ceków z godz. 14:40 - wycofanie kursów z rozkładu jazdy;
 • Pleszew - Kalisz przez Gołuchów, Borczysko z godz. 6:40 oraz Kalisz - Pleszew przez Borczysko, Gołuchów z godz. 15:25 - wycofanie kursów z rozkładu jazdy;
Ponadto wprowadzone zostaną zmiany w obsłudze kursów wykonywanych w soboty:
 • Chudoba - Kalisz przez Brzeziny z godz. 4:30 - wycofanie kursu z rozkładu jazdy;
 • Kalisz - Chudoba przez Brzeziny z godz. 14:30 - wycofanie kursu z rozkładu jazdy;
 • Grabów - Kalisz przez Brzeziny z godz. 5:20 - wycofanie kursu z rozkładu jazdy;
 • Kalisz - Grabów przez Brzeziny z godz. 15:30 - wycofanie kursu z rozkładu jazdy;
 • Kalisz - Błaszki przez Brzeziny z godz. 6:45 oraz Błaszki - Kalisz przez Brzeziny z godz. 8:15 - wycofanie kursów z rozkładu jazdy;
 • Kalisz - Błaszki przez Brzeziny z godz. 11:10 oraz Błaszki - Kalisz przez Brzeziny z godz. 12:25 - wycofanie kursów z rozkładu jazdy;
 • Kalisz - Błaszki przez Brzeziny z godz. 14:30 oraz Błaszki - Kalisz przez Brzeziny z godz. 15:45 - wycofanie kursów z rozkładu jazdy;
 • wprowadzenie do rozkładu jazdy kursu Brzeziny - Kalisz przez Godziesze o godz. 5:45;
 • wprowadzenie do rozkładu jazdy kursu Brzeziny - Kalisz przez Godziesze o godz. 6:45;
 • wprowadzenie do rozkładu jazdy kursów Kalisz - Brzeziny przez Godziesze o godz. 7:50 oraz Brzeziny - Kalisz przez Godziesze o godz. 8:45;
 • wprowadzenie do rozkładu jazdy kursów Kalisz - Brzeziny przez Godziesze o godz. 11:30 oraz Brzeziny - Kalisz przez Godziesze o godz. 12:30;
 • wprowadzenie do rozkładu jazdy kursu Kalisz - Brzeziny przez Godziesze o godz. 14:30;
 • wprowadzenie do rozkładu jazdy kursu Kalisz - Brzeziny przez Godziesze o godz. 15:30;
 • Przyranie - Kalisz przez Mycielin, Żelazków, Biernatki z godz. 4:35 - wycofanie kursu z rozkładu jazdy;
 • Kalisz - Przyranie przez Biernatki, Żelazków, Mycielin z godz. 14:25 - wycofanie kursu z rozkładu jazdy;
 • Kalisz - Mycielin przez Biernatki, Żelazków z godz. 6:20 - wycofanie kursu z rozkładu jazdy;
 • Mycielin - Kalisz przez Żelazków, Biernatki z godz. 7:40 - rozpoczęcie kursu z miejscowości Przyranie o godz. 7:30;
 • Przyranie - Kalisz przez Mycielin, Żelazków, Biernatki z godz. 16:40 - wycofanie kursu z rozkładu jazdy;

oraz w niedziele:

 • Kalisz - Błaszki przez Brzeziny z godz. 6:45 oraz Błaszki - Kalisz przez Brzeziny z godz. 8:15 - wycofanie kursów z rozkładu jazdy;
 • Kalisz - Błaszki przez Brzeziny z godz. 14:30 oraz Błaszki - Kalisz przez Brzeziny z godz. 15:45 - wycofanie kursów z rozkładu jazdy;