2015-10-26 / Zaproszenie do złożenia oferty - badanie sprawozdania finansowego za rok 2015.
Rada Nadzorcza PKS w Kaliszu Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015.
Treść ogłoszenia w pliku pdf.

Dodatkowo informujemy, iż spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. oraz PKS w Kaliszu Sp. z o.o. również zbierają oferty na badanie swoich sprawozdań finansowych za rok 2015.

Szczegóły odpowiednio na stronach internetowych: www.kpt-kalisz.pl lub www.pks.kalisz.pl