2018-06-22 / Ogłoszenie o postępowaniu

Ogłasza się postępowanie, którego przedmiotem zamówienia jest:

 Rozbudowa posiadanego systemu sprzedaży biletów miesięcznych o urządzenia fiskalne umożliwiające sprzedaż biletów”.

 
Szczegóły na stronie www.bip.pks.kalisz.pl