2019-01-04 / Zapytanie ofertowe dot. nabycia przez PKS w Kaliszu Sp. z o.o. używanych autobusów.
Zapraszamy do złożenia oferty na nabycie przez PKS w Kaliszu Sp. z o.o. używanych autobusów z przeznaczeniem do przewozu pasażerów przez naszą Spółkę.
Szczegóły: w załączniku

załącznik