2019-03-18 / Dostawa 8 sztuk autobusów w formie leasingu operacyjnego

Kalisz, dnia 18 marca 2019 roku

oznaczenie sprawy: OZ-P/PKS/02/2019

 O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się postępowanie w formie zapytania ofertowego pn.:

 „Dostawa 8 sztuk autobusów w formie leasingu operacyjnego

dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.”

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego niżej opisanych autobusów wybranych w odrębnym postępowaniu w formie zapytania ofertowego: 

  1. siedmiu sztuk autobusów marki Man Lion’s Regio R12 z rokiem produkcji 2005-2007;
  2. jednego autobusu marki Man Lion’s Coach R 07 z rokiem produkcji 2011.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert: 22.03.2019 r. do godz. 14:00.

Szczegóły na stronie www.bip.pks.kalisz.pl