2019-03-18 / Dostawa 8 sztuk autobusów w formie leasingu operacyjnego

Kalisz, dnia 18 marca 2019 roku

oznaczenie sprawy: OZ-P/PKS/02/2019

 O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się postępowanie w formie zapytania ofertowego pn.:

 „Dostawa 8 sztuk autobusów w formie leasingu operacyjnego

dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.”

Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do przygotowania oferty postanawia przedłużyć termin składania ofert. Nowe termin jest następujący:

Termin składania ofert:        29 marca 2019 roku godz. 14:00

Szczegóły na stronie www.bip.pks.kalisz.pl