Informujemy o zamiarze sprzedaży dwóch niekompletnych autobusów: AUTOSAN A0909L TRAMP oraz KAROSA. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie PKS w Kaliszu Sp. z o.o. w sekretariacie (pokój 101) przy ul. Wrocławskiej 30 - 38 do dnia 24.06.2024 do godziny 11.00. Za datę wpływu przyjmuje się datę zarejestrowania oferty w sekretariacie Spółki.   Szczegóły w załącznikach: Formularz oferty...

czytaj dalej