Karta Pasażera

Karta Pasażera informacje

Co należy wiedzieć o Karcie Pasażera

Od 15 września 2018 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Spółka z o. o.  wprowadziła elektroniczny system sprzedaży biletów miesięcznych (Karta Pasażera).

Karta Pasażera, elektroniczna karta zbliżeniowa działa z wykorzystaniem fal radiowych. Umożliwia wielokrotny zapis i odczyt informacji w niej zawartych. Jednorazowo wyrobiona Karta Pasażera może służyć pasażerowi przez wiele lat. Żywotność karty przewidywana jest na 100 000 cykli zapisu i odczytu.

Po „zużyciu” jednego biletu ta sama karta ładowana jest ponownie kolejnym biletem.

Kartę Pasażera należy chronić przed porysowaniem, odkształcaniem, zaginaniem oraz temperaturami powyżej 50°C i poniżej 4°C.

Przed zakupieniem biletu elektronicznego miesięcznego należy zgłosić się do kasy biletowej na dworcu autobusowym w Kaliszu z wypełnionym wnioskiem zgłoszeniowym na bilet miesięczny. Druk wniosku można pobrać w kasie biletowej lub ze strony internetowej PKS w Kaliszu sp. z o. o.. Rejestracja wniosku umożliwia wykupienie biletu w formie papierowej, wydrukowanego z kasy fiskalnej. Karta Pasażera ważna jest łącznie z biletem papierowym (paragon fiskalny). Utracenie jednego z tych dokumentów uniemożliwia korzystanie z usług PKS w Kaliszu sp. z o. o.

Za wydanie pierwszej Karty Pasażera pobiera się opłatę w wysokości 10 zł brutto. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Pasażera wydanie drugiej karty wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 20 zł brutto.

ELEMENTY BILETU MIESIĘCZNEGO:

 1. Karta Pasażera :

Na karcie są zarejestrowane wszelkie informacje dotyczące jej posiadacza. Prawidłowo zaprogramowana i odczytana przez bileterkę uprawnia do przejazdu autobusami kursowymi naszego Przedsiębiorstwa.

KARTA JEST WAŻNA GDY BILETERKA WYDA POJEDYNCZY SYGNAŁ AKCEPTUJĄCY DANE ZAWARTE NA KARCIE.

 1. Paragon fiskalny jest dowodem fiskalnym potwierdzającym zakup biletu, a także zgodnie z prawem przewozowym, dokumentem poświadczającym ubezpieczenie podróżnego na czas podróży. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Pasażera lub paragonu fiskalnego pasażer nie może korzystać z przewozu tylko na podstawie jednego z tych elementów. Pasażer nie posiadający wszystkich tych elementów biletu miesięcznego zobowiązany jest wówczas zakupić bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu danym kursem.
Karta Pasażera - pytania i odpowiedzi

GDY BILETERKA SYGNALIZUJE PROBLEM Z KARTĄ PASAŻERA:

 1. „BŁĄD ODCZYTU KARTY PASAŻERA”

Karta została przyłożona do czytnika na zbyt krótki okres czasu. Kartę Pasażera należy w takim wypadku przyłożyć do czytnika ponownie i przytrzymać ją na czas około 2 sekund.

 1. „BŁĄD DANYCH KARTY PASAŻERA”

Na skutek zdjęcia Karty Pasażera z programatora nie została dokończona operacja jej programowania w kasie biletowej podczas sprzedaży. Konieczne jest zgłoszenie się do kas biletowych (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30). Należy przeprowadzić awaryjne programowania karty.

 1. „NIEWŁAŚCIWY OKRES WAŻNOŚCI”

Bilet zapisany w Karcie Pasażera stracił ważność. Należy zakupić nowy bilet.

 1. „NIEWŁAŚCIWA TRASA”

Bilet zapisany w Karcie Pasażera nie obejmuje przystanku lub całej trasy, z której pasażer chce skorzystać w momencie wejścia do autobusu. Należy posłużyć się paragonem fiskalnym aby potwierdzić ważność biletu tj. zgodność trasy kursu z trasą zapisaną na bilecie.

Jeżeli przystanek do którego zamierza dojechać pasażer znajduje się na trasie na jaką został wykupiony bilet – pasażer ma prawo skorzystać z przejazdu w ramach biletu miesięcznego.

Jeżeli przystanek do którego zamierza dojechać pasażer znajduje się poza trasą na jaką został wykupiony bilet – pasażer powinien kupić bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu.

Doładuj Kartę Pasażera

Doładowanie Karty Pasażera jest realizowane we współpracy z systemem E-Podróżnik. Dalszy proces zakupu należy wykonać właśnie na tej stronie [Doładuj kartę].

Złóż wniosek on-line

W przygotowaniu

 

Jak działa doładowanie

Jeśli zarejestrowałeś/aś ostatnio Kartę Pasażera w kasie naszego dworca, nie czekaj więcej w kolejce; przejdź do naszego panelu na stronie głównej i wpisz numer swojej Karty Pasażera. To takie proste. Ciesz się swobodą i wygodą.

Formularz „Doładuj Kartę Pasażera” znajduje się pod tym linkiem.

Często zadawane pytania:

 1. Kiedy mogę zacząć doładowywać kartę przez Internet?

Aby mieć możliwość doładowania karty przez Internet należy pojawić się raz w okienku kasowym z Kartą Pasażera i dokonać zakupu biletu miesięcznego u kasjera. W trakcie tej operacji zostanie aktywowana na karcie opcja sprzedaży przez Internet. Zakup doładowania przez Internet będzie możliwy już na kolejny miesiąc. Doładowanie polega na zakupie biletu na tę samą trasę lecz na kolejny okres.

 1. W jaki sposób informacja o zakupie doładowania przez Internet trafi na moją Kartę Pasażera?

Bileterki w poszczególnych autobusach po pewnym czasie otrzymają informacje o dokonanym zakupie biletu przez Internet. W trakcie przyłożenia Karty Pasażera do bileterki po poprawnej weryfikacji nastąpi automatyczne zapisanie biletu na Karcie Pasażera.

 1. Co zrobić, jeżeli po wejściu do autobusu bileterka jeszcze nie rozpoznaje doładowania kupionego przez Internet?

Należy okazać kierowcy kod weryfikacyjny otrzymany w trakcie zakupu przez Internet. Kierowca wprowadzi kod do bileterki i bilet zostanie zakodowany na Karcie Pasażera. Kod weryfikacyjny znajduje się w potwierdzeniu zakupu biletu otrzymanym w mailu lub SMS-ie po zakończeniu procesu zakupu biletu przez Internet.

 1. Czy mogę doładowywać przez Internet bilet miesięczny ulgowy?

Tak. W trakcie pierwszego zakupu biletu u kasjera należy okazać dokument uprawniający do ulgi. Kasjer wprowadzi do systemu dane dotyczące dokumentu w tym termin ważności ulgi. Doładowanie biletu ulgowego przez Internet będzie można wykonać już na kolejny miesiąc.

 1. Czy mogę zakupić przez Internet doładowanie dla biletu ulgowego, gdy minął termin ważności mojego dokumentu?

Jeżeli minął termin ważności dokumentu uprawniającego do ulgi to nie można doładować przez Internet biletu z ulgą.

 1. Co zrobić, gdy otrzymałem nowy dokument uprawniający do ulgi?

Należy pojawić się w okienku kasowym i okazać nowy dokument uprawniający do ulgi. Kasjer wprowadzi do systemu dane o nowym dokumencie razem z datą ważności ulgi.

 1. Dlaczego po wprowadzeniu numeru Karty Pasażera na stronie pks.kalisz.pl zostałem przekierowany na stronę E-Podróżnik.

Doładowanie Karty Pasażera jest realizowane we współpracy z systemem E-Podróżnik. Dalszy proces zakupu należy wykonać właśnie na tej stronie. W trakcie realizacji doładowania należy podać adres email lub numer telefonu komórkowego na który zostanie wysłane potwierdzenie zakupu biletu.

 1. Po przekierowaniu na stronę E-Podróżnik pojawia się panel do logowania na tej stronie. Czy muszę założyć konto w systemie E-Podróżnik, aby dokonać doładowania Karty Pasażera?

Nie. Aby dokonać zakupu doładowania nie trzeba zakładać konta w systemie E-Podróżnik.

 1. Jeżeli przez miesiąc lub dłużej nie korzystałem z Karty Pasażera i jej nie doładowywałem to czy mogę doładować ją przez Internet na kolejny okres?

Nie. Należy ponownie pojawić się z kartą w okienku kasowym i doładować u kasjera. Doładowanie przez Internet będzie na nowo aktywowane i będzie można wykonać doładowania przez Internet na kolejne miesiące.

Regulamin doładowań karty pasażera przez internet

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ INTERNET

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady zakupu doładowań Kart Pasażera na wszystkich trasach autobusowych obsługiwanych przez PKS w Kaliszu Sp. z o.o.,
 2. Regulamin określa również warunki doładowana Kart Pasażera za pomocą kart kredytowych i przelewów elektronicznych.
 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do doładowań Kart Pasażera do zapoznania się z regulaminem, zaakceptowania jego treści oraz przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu.
 1. Użyte definicje
 1. Internetowy system sprzedaży biletów – serwis www.pks.kalisz.pl, zwany dalej serwisem.
 2. Nabywca biletu – każda osoba lub jednostka organizacyjna dokonująca doładowania Karty Pasażera.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z możliwości internetowej doładowania Karty Pasażera.
 4. Pasażer – osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu.
 5. Przewoźnik – wybrana przez Użytkownika firma realizująca wybrane połączenia autokarowe.
 6. Bilet – bilet elektroniczny będący wygenerowanym z Internetu i wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy o przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem.
 7. Umowne Warunki Przewozu – warunki przewozu osób i ich rzeczy określane przez Przewoźnika w Regulaminie Przewozów Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera oraz Przewoźnika.
 8. Strony transakcyjne – strony internetowe serwisu www.pks.kalisz.pl pozwalające na doładowania biletów Kart Pasażera przez Internet.

III. Zasady i warunki doładowania Kart Pasażera

 1. Użytkownik za pośrednictwem ustawień na stronie internetowej doładowuje Kartę Pasażera na wybranej wcześniej trasie.
 2. Doładowanie Karty Pasażera można dokonać najpóźniej do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego realizację usługi.
 3. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji doładowania Karty Pasażera jest poprawne zalogowanie się w systemie oraz podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet, oraz uprzednia – przed dokonaniem zakupu w sposób, o którym mowa w pkt. 4 poniżej – akceptacja Regulaminu Przewozów Przewoźnika oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za doładowanie poprzez system PayU, który zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji.
 5. Za ewentualne skutki nie dokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa powyżej Przewoźnik, administrator serwisu www.pks.kalisz.pl, ani jakikolwiek inny podmiot nie ponoszą odpowiedzialności.
 6. W formularzu transakcyjnym Użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zapłaty doładowań Kart Pasażera.
 7. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4 – drukuje potwierdzenie doładowania Karty Pasażera. Koszty wydrukowania biletu elektronicznego pokrywa każdorazowo Użytkownik.
 8. Wydrukowany bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.
 9. Dokonanie zakupu za pośrednictwem www.pks.kalisz.pl skutkuje zawarciem wiążącej Umowy przewozu pomiędzy Nabywcą biletu i Przewoźnikiem oraz oznacza całkowitą akceptację Umownych Warunków Przewozu.
 1. Zwroty i zmiany zakupionych biletów
 1. Zwrotu za doładowanie biletu można dokonać bezpłatnie on-line poprzez serwis www.pks.kalisz.pl i odpowiednie zakładki najpóźniej do 25 każdego miesiąca.
 2. Warunkiem możliwości zwrotu lub zmiany biletu jest zgodność tej operacji z Regulaminem Przewozów Przewoźnika, z którym została zawarta Umowa w trakcie zakupu biletu.
 1. Prawa i obowiązki stron
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu www.pks.kalisz.pl zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.
 3. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
 4. W przypadku wpisania nieprawdziwych lub nieistniejących danych podczas dokonywania zakupu biletu przez internet, przewoźnik ma prawo do anulowania biletu przed upływem okresu ważności biletu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 5. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 6. Serwis www.pks.kalisz.pl zastrzega sobie prawo do przekazywania właściwym organom państwowym informacji uzyskanych przy sprzedaży biletów w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym (hacking, oszustwo itp.)
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez serwis www.pks.kalisz.pl są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty realizacji transakcji zakupu, na adres: ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz. Reklamacja będzie rozpoznana przez Administratora serwisu w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
 8. W treści reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje o transakcji oraz pełna dokumentacja dotycząca przedmiotu reklamacji: dane użytkownika (imię, nazwisko, adres), adres e-mail (z którego dokonano zakupu), opis reklamacji dotyczącej danej transakcji, numer reklamowanego zamówienia.
 9. Reklamacje, które nie będą zawierały informacji wymienionych w pkt. 7 nie będą rozpoznane merytorycznie. Nabywca biletu zostanie poinformowany o pozostawieniu reklamacji bez rozpoznania. Informacja zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Nabywcę biletu podczas rejestracji w serwisie.
 10. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak doręczenia informacji w przypadku podania przez Nabywcę biletu błędnego adresu e-mail.
Regulamin korzystania z Karty Pasażera PKS w Kaliszu

 

Regulamin Korzystania z Karty Pasażera
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Spółka z o.o.
Ul. Wrocławska 30-38; 62-800 Kalisz
Tel. 62 768 00 00; www.pks.kalisz.pl

§ 1

Informacje ogólne

1. W odniesieniu do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. w Regulaminie stosowany będzie skrót „PKS Kalisz”.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w gablotach informacyjnych na terenie dworca autobusowego PKS Kalisz oraz na stronie internetowej www.pks.kalisz.pl.
3. Każdy pasażer (zwany też dalej: Pasażerem) zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed złożeniem wniosku o wydanie Karty Pasażera.
4. Ewentualne zmiany Regulaminu obowiązywać będą od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po okresie 30 dni od dnia ogłoszenia. Nowa treść Regulaminu dostępna będzie w gablotach informacyjnych na terenie dworca autobusowego w Kaliszu oraz na stronie internetowej www.pks.kalisz.pl. Pasażer może nie wyrazić zgody na nową treść regulaminu, o czym powinien poinformować PKS Kalisz w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z informacją o zmianie regulaminu.
5. Podane przez Pasażerów dane osobowe PKS Kalisz zbiera i przetwarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych zawartymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 2

Karta Pasażera

1. Karta Pasażera jest plastikową, zbliżeniową kartą chipową, zawierającą dane Pasażera oraz elektroniczną informację o zakupionym przez Pasażera bilecie okresowym.
2. Karta Pasażera jest kartą imienną, która wraz z zapisanym na niej w formie elektronicznej bilecie okresowym upoważnia do korzystania z przejazdów autobusami PKS Kalisz wyłącznie na trasie określonej w wykupionym bilecie.
3. Karta Pasażera jest własnością Pasażera i nie podlega zwrotowi w momencie zaprzestania korzystania z przejazdów.
4. Za wydanie Karty Pasażera pobierana jest opłata w wysokości 10 zł brutto, wydanie duplikatu karty wiąże się z pobraniem kolejnej opłaty w wysokości 20 zł brutto.
5. Kartą Pasażera może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą została ona wystawiona.
6. W razie stwierdzenia podczas kontroli, że z Karty Pasażera korzysta inna osoba aniżeli właściciel Karty Pasażera, taką osobę traktuje się jako jadącą bez ważnego biletu.

 

§ 3

Wydanie Karty Pasażera

1. Aby otrzymać Kartę Pasażera należy wypełnić wniosek o kartę, który jest dostępny na dworcu autobusowym, w punktach dystrybucji biletów miesięcznych PKS Kalisz, w autobusach PKS Kalisz oraz na stronie internetowej www.pks.kalisz.pl.
2. We wniosku należy podać następujące informacje: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, telefoniczny numer kontaktowy, ewentualnie adres e-mail. Do wniosku należy załączyć zdjęcie w formie papierowej lub zapisane na cyfrowym nośniku danych.
3. Wniosek ze zdjęciem należy złożyć w kasie biletowej PKS Kalisz.
4. Kartę Pasażera można nabyć poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie internetowej www.pks.kalisz.pl, o ile PKS Kalisz taką funkcjonalność udostępnił.
5. Kartę Pasażera można odebrać w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku w kasie biletowej PKS Kalisz.
6. Przy odbiorze Karty Pasażera należy okazać dokument tożsamości oraz uiścić należną opłatę.
7. Wydanie Karty Pasażera nie wiąże się z koniecznością jej natychmiastowego zasilenia biletem okresowym.

§ 4

Zakup biletu okresowego z wykorzystaniem Karty Pasażera

1. Od dnia 15 września 2018 r. wszystkie bilety okresowe sprzedawane w kasach PKS Kalisz na kursy obsługiwane przez PKS Kalisz są sprzedawane wyłącznie w wersji elektronicznej z zastosowaniem Karty Pasażera.
2. Aby nabyć bilet okresowy należy udać się do dowolnej kasy PKS Kalisz wraz z wydaną wcześniej Kartą Pasażera. Po określeniu trasy przejazdu oraz uiszczeniu stosownej opłaty, wg obowiązującego cennika dla biletów okresowych, na Kartę Pasażera zostaną naniesione informacje o zakupionym bilecie.
3. Przedłużenie ważności biletu okresowego na Karcie Pasażera może nastąpić w kasie biletowej PKS Kalisz. Jeżeli przy przedłużaniu ważności biletu Pasażer nie posiada Karty Pasażera zgłasza to kasjerowi. Pasażer otrzymuje w takiej sytuacji paragon fiskalny (nie uprawniający do przejazdu) zawierający dodatkowy kod aktywacyjny. Pasażer wsiadając do autobusu przykłada Kartę Pasażera do czytnika i podaje kierowcy autobusu kod aktywacyjny nowego biletu w ten sposób przedłużając ważność Karty Pasażera.
4. Zakupu biletu okresowego można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.pks.kalisz.pl, o ile PKS Kalisz taką funkcjonalność udostępnił.
5. Podczas zakupu biletu okresowego Pasażer otrzymuje paragon fiskalny. Jest on podatkowym dokumentem potwierdzającym nabycie biletu. Paragon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdyż jest on podstawą do wystawienia faktury VAT. Może być też pomocny przy składaniu reklamacji.

 

§ 5

Użytkowanie Karty Pasażera

1. Do przejazdu uprawnia posiadanie przy sobie ważnej Karty Pasażera z zapisanym na niej aktualnym biletem okresowym oraz zarejestrowanie przejazdu. Rejestracja przejazdu następuje w chwili wsiadania przednim wejściem do autobusu poprzez przyłożenie Karty Pasażera (na ok. 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela kierowca. Karta jest ważna gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał oznaczający akceptację danych zawartych na karcie.
2. Paragon fiskalny (faktura VAT) wydawany podczas zasilania Karty Pasażera biletem okresowym nie uprawnia do przejazdu autobusem.
3. Pasażer zobowiązany jest zakupić jednorazowy bilet uprawniający do przejazdu danym kursem jeżeli:
1) nie posiada przy sobie ważnej Karty Pasażera;
2) posiadana Karta Pasażera jest uszkodzona i nie ma możliwości jej odczytu;
3) próba rejestracji przejazdu zakończy się jakimkolwiek komunikatem o braku uprawnień do przejazdu na danym kursie.
4. Podczas kontroli Pasażer ma obowiązek okazać Kartę Pasażera wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi, w przypadku biletów objętych ulgami.
5. Utratę Karty Pasażera należy niezwłocznie zgłosić w PKS Kalisz celem jej zablokowania.
6. W przypadku znalezienia Karty Pasażera należy dostarczyć ją na dworzec PKS Kalisz lub przekazać kierowcy PKS Kalisz.
7. Za mechaniczne uszkodzenie karty powodujące brak funkcjonalności jako nośnika biletu okresowego odpowiada Pasażer.

§ 6

Postępowanie w sprawach reklamacji

1. Z tytułu nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Karty Pasażera, Pasażerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres PKS Kalisz, za pośrednictwem poczty e-mail na adres sekretariat@pks.kalisz.pl lub osobiście w siedzibie PKS Kalisz.
3. Składając reklamację PKS Kalisz zaleca podanie danych kontaktowych Pasażera, numeru Karty Pasażera, dokładne opisanie przyczyn reklamacji oraz przedłożenie niewłaściwie działającej – zdaniem Pasażera – Karty Pasażera.
4. PKS Kalisz rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Pasażer zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub elektronicznej.
5. W procedurze reklamacji PKS Kalisz nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

§ 7

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

1. Pasażer może w każdej chwili żądać rozwiązania umowy na korzystanie z Karty Pasażera, kierując pisemnie listem lub osobiście do PKS Kalisz stosowne oświadczenie o rozwiązaniu umowy.
2. Z chwilą rozwiązania umowy Karta Pasażera staje się nieaktywna, tj. Pasażer nie może korzystać z żadnej funkcjonalności, jaka wynika z korzystania z Karty Pasażera.
3. PKS Kalisz ma prawo rozwiązać umowę w przypadku naruszenia przez Pasażera postanowień niniejszego regulaminu, po wcześniejszym skierowaniu do Pasażera wezwania do zaniechania tychże naruszeń i braku reakcji na to wezwanie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
4. O rozwiązaniu umowy PKS Kalisz poinformuje Pasażera najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.
5. W przypadku, gdy do zawarcia umowy o świadczenie usługi w postaci wydania Karty Pasażera dochodzi w lokalu przedsiębiorstwa, Pasażerowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) i żądanie zwrotu pieniędzy.
6. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usługi w postaci wydania Karty Pasażera na odległość – za pośrednictwem strony internetowej www.pks.kalisz.pl – o ile nie zachodzą okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 8 – Pasażer będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
7. Odstępując od umowy o świadczenie usługi konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się w Załączniku nr 2, jednak nie jest to obowiązkowe.
8. Wykonanie przez PKS Kalisz usługi w postaci wydania Karty Pasażera skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi przez Pasażera.
9. Skorzystanie przez Pasażera z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi, po rozpoczęciu wykonywania usługi przez PKS Kalisz w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usługi, będzie wiązać się z obowiązkiem uiszczenia zapłaty proporcjonalnej do zakresu spełnionego przez PKS Kalisz świadczenia.
10. Oświadczenie o odstąpieniu powinno może zostać złożone pisemnie na adres PKS Kalisz, bądź mailowo na adres: sekretariat@pks.kalisz.pl.

 

Załącznik nr 1.
Zasady ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Pasażera jest spółka Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz, KRS: 0000305708, NIP: 6180041528, tel. 62 768-00-00, e-mail: sekretariat@pks.kalisz.pl.
2. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zameldowania/zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu i adresu e-mail PKS Kalisz przetwarza w celu świadczenia usług związanych z wydaniem i użytkowaniem Karty Pasażera, a także w celu ewidencyjnym, na podstawie odrębnej zgody i w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. PKS Kalisz może udostępniać dane osobowe swoim partnerom obsługującym wydawanie i użytkowanie Kart Pasażera; PKS Kalisz nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres świadczenia usług wynikających z użytkowania Karty Pasażera a po jego upływie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych i dotyczących przedawnienia roszczeń; dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania,
5. Pasażerowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; w celu wykonania swoich praw Pasażer może skierować żądanie pod adres e-mail: sekretariat@pks.kalisz.pl, numer telefonu: 62 768-00-00 lub udać się do siedziby PKS Kalisz,
6. Podanie przez pasażera danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli Pasażer nie poda danych, PKS Kalisz nie będzie mógł wydać Karty Pasażera i świadczyć związanych z nią usług.
7. Dane podawane przez Pasażera w momencie składania wniosku o wydanie Karty Pasażera są wykorzystywane do celów związanych z realizowaniem usługi, do kontaktowania się z Pasażerem oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba posługująca się Kartą Pasażera jest do tego upoważniona. W przypadku wyrażenia zgody dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Pasażerom przez PKS Kalisz informacji o świadczonych przez niego usługach, a w szczególności dotyczących użytkowania Karty Pasażera. Pasażer może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
8. Dane Pasażerów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz firmom kontrolującym posiadanie biletów i dokumentów uprawniających do przejazdu w autobusach PKS Kalisz oraz firmie Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 30-38) celem wyrobienia Karty Pasażera.
9. PKS Kalisz może odmówić usunięcia danych Pasażera, jeżeli ma wobec niego roszczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 2
do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.
adres: ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz
telefon: 62 768-00-00
e-mail: sekretariat@pks.kalisz.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

………………………………………………………………………………………..
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………
– Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data
…………………………………………………………………………………………

}

Rozkład jazdy PKS Kalisz

Sprawdź rozkład jazdy ...

Tabliczki przystankowe

Sprawdź rozkład ...

Karta Pasażera

Czym jest karta pasażera i co zyskujesz ...

|

Przepisy PKS Kalisz

Regulaminy, przepisy ...

Wynajem Autobusów

Wynajem naszych autobusów ...

Punkt Obsługi Klienta

Zapraszamy do odwiedzin POK ...

Skip to content