Informujemy o zamiarze sprzedaży 4 niekompletnych autobusów. Pisemną ofertę można złożyć w siedzibie PKS w Kaliszu Sp. z o.o. w sekretariacie (pokój 101) przy ul. Wrocławskiej 30 - 38. do dnia 13.10.2023 do godziny 11.00. Za datę wpływu przyjmuje się datę zarejestrowania oferty w sekretariacie Spółki. Szczegóły w załącznikach: Formularz oferty Fotografie Informacje o sprzedaży...

czytaj dalej